D-le Ștefănie, respectați legea !

wooden gavel and books on wooden table,on brown background

D-le Primar Ștefănie,  știm că veți citi acest articol, deci ne vom adresa direct dumneavoastră: sunteți obligat să respectați legea !

Ați finalizat o propunere de buget al Municipiului Turda pe 15 ianuarie 2016 și ați publicat-o pe site-ul Primăriei pe 19 ianuarie 2016.  Am găsit AICI documentul respectiv.

Am constatat că propunerea de buget pe care ați publicat-o este incompletă și nu respectă prevederile legale.

Vă solicităm să republicați proiectul de buget, așa cum prevede Legea 52/2003 și să respectați normele legale in vigoare.

După ce aceste prevederi legale vor fi respectate, vă vom solicita organizarea unei dezbateri publice, așa cum prevede Legea transparenței decizionale din Administrația Publică.

Nu există loc de interpretări, legea vă obligă la transparența decizională,  trebuie sa o respectați.

Lipsa transparenței în actele decizionale poate duce la corupție, iar noi suntem convinși ca nimeni nu dorește asta… Știm că turdenii iși doresc o administrație publică lipsită de corupție si cât mai transparentă.

Vă mulțumim anticipat.

 

Câteva precizări în continuare, pentru cei care sunt mai puțin familiarizați cu prevederile legale:

Legea 52/2003 stabilește procedurile de elaborare a proiectelor de acte normative, gen hotărâri de consiliu local, după cum urmează:

Textul legii :

” Art. 6. – (1) În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administraţiei publice are obligaţia să publice un anunţ referitor la această acţiune în site-ul propriu, să-l afişeze la sediul propriu, într-un spaţiu accesibil publicului, şi să-l transmită către mass-media centrală sau locală, după caz. Autoritatea administraţiei publice va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii.”

Legea mai spune că:

” Art. 6. – (2) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoştinţă publicului, în condiţiile alin. (1), cu cel puţin 30 de zile înainte de supunerea spre analiză, avizare şi adoptare de către autorităţile publice. Anunţul va cuprinde o notă de fundamentare, o expunere de motive sau, după caz, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, textul complet al proiectului actului respectiv, precum şi termenul limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ”

D-le Primar, vă întrebăm:

  • Ați prezentat un proiect de buget pe 1 pagină și jumatate…. Așa arată bugetul unui municipiu din Romania, în valoare totală de aproape 20 de milioane de EURO?!?
  • Unde este expunerea de motive, unde sunt notele de fundamentare?
  • Unde este textul complet al proiectului de buget??
  • Până la ce dată se pot trimite propunerile si sugestiile?

Lipsa acestor date indică fie necunoașterea prevederilor legale , fie omiterea intenționata a detaliilor pe care sunteti obligați să le prezentați.

Spre comparație, am consultat proiectul de buget al Municipiului Cluj Napoca, prezentat în mod detaliat pe 40 pagini, disponibil AICI pe prima pagină a site-ului Primăriei Cluj,

Spre deosebire de Primăria Turda, Primăria Cluj Napoca specifică toate detaliile prevăzute de lege, ca de exemplu:

persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere in perioada 7 ianuarie – 22 ianuarie 2016, ora 16.30 la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro.sau pot inregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Motilor nr.7 sau la orice primarie de cartier, in atentia Directiei Economice.”

Aceeasi Lege 52/2003 precizează:

“(3) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ cu relevanţă asupra mediului de afaceri se transmite de către iniţiator asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii legal constituite, pe domenii specifice de activitate, în termenul prevăzut la alin. (2).”

Vă reamintim că:

  • Asociația T9 a depus o cerere oficială la Primărie prin care, in temeiul Legilor 544/2001 si 52/2003 solicită o copie a proiectului de buget pe 2016.
  • Până în prezent, nu am primit niciun anunț din partea Primăriei, deși textul de mai sus obligă Primăria Turda să facă acest lucru.

Aceeași lege 52/2003 vă OBLIGĂ pe dumneavoastră personal D-le Ștefănie, după cum urmează:

” (5) Conducătorul autorităţii publice va desemna o persoană din cadrul instituţiei, responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă, care să primească propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de act normativ propus.”

Vă întrebăm:

  • Cine este persoana din cadrul Primăriei care este responsabilă pentru relația cu societatea civilă?

Referitor la dezbaterea publică, legea precizează:

” (7) Autoritatea publică în cauză este obligată să decidă organizarea unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, dacă acest lucru a fost cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate publică.

(8) În toate cazurile în care se organizează dezbateri publice, acestea trebuie să se desfăşoare în cel mult 10 zile de la publicarea datei şi locului unde urmează să fie organizate. Autoritatea publică în cauză trebuie să analizeze toate recomandările referitoare la proiectul de act normativ în discuţie.”

  • Vă anunțăm intenția Asociației T9 de a solicita organizarea acestei dezbateri publice pe tema bugetului Municipiului Turda.
  • Vă cerem prin urmare să faceți public proiectul de buget în termenii și condițiile prevăzute de lege și să includeți în documentul publicat textul complet al proiectului de act normativ, notele de fundamentare și expunerea de motive. După ce aceste informații vor fi făcute publice, Asociația T9 va formula cererea de organizare a dezbaterii publice, în temeiul art 6. – (7) din Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003.

Asociația T9.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Se încarcă...